BLIV RINGET OP
Erhvervsdrivende

Af Julie Hægstad 12.03.2020

Få engagerede medarbejdere med disse 4 råd

Der er 87 % mindre risiko for, at en medarbejder forlader virksomheden i løbet af de første 12 måneder, hvis medarbejderen er engageret. Derfor er netop engagement vigtigt på arbejdspladsen. Som leder er der mange ting, du nemt kan sætte fokus på eller lave om, for at skabe større engagement hos dine medarbejdere.

Hvorfor er det vigtigt med engagerede medarbejdere?

Den oplagte grund til at få engagerede medarbejdere ligger selvfølgelig i at have glade medarbejdere, der elsker det, de laver, når de er på arbejde. Så er der også den førnævnte grund om at have medarbejderne til at blive i virksomheden så længe som muligt. Men en engageret medarbejder har også en stor gevinst for selve virksomheden. De virksomheder som formår at engagere deres medarbejdere oplever nemlig mærkbart bedre kundeanmeldelser, profit og produktivitet, samt et lavere niveau af sygemeldinger. Der er derfor mange grunde til at gøre dine medarbejdere mere engagerede i deres job. Her kommer derfor fire råd til at få en mere engageret medarbejder.

1. Vellykket onboarding giver en engageret medarbejder

En undersøgelse viser, at effektiv onboarding øger medarbejdernes engagement med mere end 20 %. Onboarding er derfor en meget vigtig del af en succesfuld rekruttering og i sidste ende også medarbejderens engagement. Hvis den nye medarbejder ikke bliver sat ordentligt ind i og føler sig hjemme i jobbet, teamet og virksomheden, risikerer man, at vedkommende forlader jobbet eller mislykkedes i jobbets opgaver på grund af manglende trivsel. Onboarding kan også sikre, at medarbejderen får lyst til at være på arbejdspladsen i længere tid. 

Når du laver et onboarding-forløb, starter det allerede før den første arbejdsdag, og det “aktive” forløb bør køre i min. 3-6 måneder efter opstart. Her skal du sætte fokus at sende information og velkomstmateriale til den nye medarbejder, så han/hun føler sig velkommen og som en del af arbejdspladsen allerede før første arbejdsdag. Det kan være velkomstpakker, vejledninger osv. Herefter er det vigtigt at overveje, hvordan man sikrer, at de krav der bliver stillet ikke er for u/ambitiøse i forhold til de ambitioner, forventninger og kompetencer den nye medarbejder har. Hvis man løbende holder øje med disse ting og sørger for, at medarbejderen føler sig godt tilpas i begyndelsen af stillingen, kan man også være sikker på at få en mere engageret medarbejder fremover. 

2. Skab god trivsel på arbejdspladsen 

I forlængelse af den ovenstående pointe om effektiv onboarding, er det også vigtigt, at der efterfølgende og helt generelt er god trivsel blandt både medarbejdere, ledelse og i arbejdsmiljøet. Det skaber i sig selv et højere engagement. Den gode trivsel kommer ikke kun fra lederens side, men skal også komme medarbejderne imellem. Som gruppe skal medarbejderne være med til at skabe en social struktur, der gør, at alle trives. Det er i gruppen, at de gode relationer dyrkes, og det er her, der kan hentes kollegial støtte og opbakning. Det kræver dog samtidig, at ledelsen går forrest og er den gode rollemodel. Så du skal som leder hele tiden være opmærksom på dette. En engageret medarbejder opstår derfor gennem den generelle trivsel fra både leder og medarbejderes side. 

3. Lyt til dine medarbejdere 

Som vi nævnte i vores tidligere blogindlæg om god ledelse, kom vi ind på, hvordan god ledelse også afhænger af, at lederen lytter til sine medarbejdere. Herunder gælder især, at du som leder træder et skridt tilbage og lytter til medarbejdernes ønsker og ideer og er oprigtig og interesseret i det, der bliver sagt. Det er samtidig en vigtig pointe, når det gælder medarbejdernes engagement. Det er vigtigt, at medarbejderen føler, at vedkommende bliver hørt, og at vedkommendes ideer også kan bruges. Når en medarbejder føler sig behjælpelig og brugbar i problemstillinger, føler man automatisk også et større engagement i løsningen af opgaverne.  

4. Definer din virksomheds værdier og formål

Ved dine medarbejdere, hvad formålet med din virksomhed er? Det er meget nemmere at få dine medarbejdere til at engagere sig, hvis de forstår dit brand og ved, hvad de kan forvente i fremtiden. Det gælder både i forhold til virksomheden og medarbejderens fremtid. Medarbejdere, der forstår arbejdsgiverens vision, mission og kerneværdier, er op til 28 % mere engagerede end dem, der ikke gør det. Derfor er det vigtigt, at du som leder bruger tid på at informere dine medarbejdere om, hvad I præcist laver og hvad der ligger bag. Det gælder også information om de specifikke arbejdsopgaver, og hvad der ligger bag dem. Hvis medarbejderen løbende får indblik i disse ting, føler vedkommende sig igen mere som en del af processen og kan bedre se sig selv i den store sammenhæng. Og det giver engagement. 

Kom i gang med at få en engageret medarbejder

Hvis du som leder forsøger dig med disse fire råd om onboarding, trivsel og bedre information om virksomheden generelt, er der stor sandsynlighed for, at dine medarbejdere bliver mere engagerede i deres arbejde. De skal selvfølgelig også selv gøre en indsats, men bevægelsen starter ofte oppefra. Så det er bare med at komme i gang.